The Owl Pages

Verreaux's Eagle Owl (Bubo lacteus)

Photo of Verreaux's Eagle Owl

Verreaux's Eagle Owl (Bubo lacteus) by Alan Van Norman
© Alan Van Norman. Location: Etosha, Namibia, Africa. November 2009.